טיול פריחה

נפלאות החורף הטוב.

עוד מעט יתמעטו הגשמים, תצא השמש ותפעיל את קסמיה על האדמה הספוגה בנוזלי החורף.

ומתוך האדמה ינבטו וילבלבו מליוני זרעים ויהפכו למרבדי צבעים מקסימים עוצרי נשימה.

אנו נהיה שם באחו הפורח, נהנה משלל הצבעים והריחות, נטייל בין כל המראות הירוקים.

נפתח ידיים לרווחה ונספוג לקירבנו את כל הטוב הזה, את כל נפלאות החורף הטוב.