מכתבי תודה - עיריית חיפה
מנהל מחלקת התרבות בעירית חיפה